zarządzanie nieruchomościami
Witamy
Nasza firma specjalizuje się w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami należącymi do Wspólnot Mieszkaniowych, gmin oraz prywatnych właścicieli. Jako profesjonaliści zapewniamy całodobową opiekę nad nieruchomościami (awarie wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektryczne). Korzystamy ze specjalistycznego oprogramowania dzięki czemu zapewniamy jasność i przejrzystość sprawozdań finansowych. Dbając o nieruchomość dzięki współpracy z profesjonalnymi firmami zapewniamy ład i porządek w budynku i terenach przyległych. Zarządzanie opieramy na zasadach partnerskich z właścicielami nieruchomości i to oni ostatecznie decydują o wszelkich przedsięwzięciach związanych z ich własnością. Na bieżąco konsultujemy wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem nieruchomości.
Mamy wyspecjalizowane zespoły administratorów i księgowych dedykowane do obsługi nowych nieruchomości odebranych bezpośrednio od firm deweloperskich jak i przejętych po innych zarządcach.
Naszą misją jest ciągły rozwój i podnoszenie kwalifikacji aby móc świadczyć usługi na coraz to wyższym poziomie i dzięki temu poszerzać grono naszych zadowolonych klientów.
Zapraszamy do współpracy.